มหาวิทยาลัยพะเยา kick off โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

27/3/2567 11:47:19น. 304
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน kick off  โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา kick off
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ