มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1

10/4/2567 15:17:03น. 617
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1