มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ด้วยโปรแกรม Canva

24/4/2567 10:31:26น. 607
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร ด้วยโปรแกรม Canva
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหาร ด้วยโปรแกรม Canva