วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP Community 2023)

9/5/2567 20:14:51น. 61
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP Community 2023)
วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP Community 2023) พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่คณะผู้บริหารที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมดังกล่าว นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการบริหารงาน รวมถึงเพื่อสื่อสารเป้าหมายและค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
🙏ขอขอบคุณรูปภาพจาก
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
9/5/2567 20:14:51น. 61
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน