โครงการคลินิกกองคลังสัญจร วิทยาลัยการจัดการ

23/5/2567 9:26:53น. 67
มหาวิทยาลันยพะเยา , กองคลัง , วิทยาลัยการจัดการ
facebooktwitterline


ภาพ :   -   
ข้อมูล/ข่าว :    -   
เพิ่มข่าวโดย :   Pichai.cha@up.ac.th   
23/5/2567 9:26:53น. 67
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน