พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

12/6/2567 14:16:27น. 81
แสดงความยินดี
วันที่ 12 มิถุนายน 2567

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
🔸 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ระวังการ (ติดภารกิจ)

🔹 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ อ่อนสะอาด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรญา ศิริภาพ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา ทองเครือ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ (ติดภารกิจ)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติภัค เจ็งฮั้ว (ติดภารกิจ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร 1041
We ❤️ UP
U = Unity
P = Professional
💜💜💜💜💜
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
🌐Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
▶️ Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
12/6/2567 14:16:27น. 81
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน