คณะสหเวชศาสตร์ ยินดีกับ ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13/6/2567 11:27:59น. 82
คณะสหเวชศาสตร์ ยินดีกับ ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี

อาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

facebooktwitterline


ภาพ :   ธิชาพร พูลสวัสดิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
13/6/2567 11:27:59น. 82
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน