มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับ 11 ร่วมของประเทศไทย จาก Times Higher Education Impact Rankings 2024

14/6/2567 13:17:28น. 1148
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับ 11 ร่วมของประเทศไทย จาก Times Higher Education Impact Rankings 2024
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับ 11 ร่วมของประเทศไทย
จาก Times Higher Education Impact Rankings 2024