วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพิธีกรมืออาชีพ ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

14/6/2567 13:53:48น. 61
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพิธีกรมืออาชีพ ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "พิธีกรมืออาชีพ" ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรม M2 Waterside จังหวัดพะเยา โดยรับเกียรติจาก ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเปรมดา ทิพย์เดโช พิธีกรและนักจัดรายการมืออาชีพ จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการใช้เสียงสำหรับพิธีกร" และ คุณธนกร สัจจกุล พิธีกรมืออาชีพและพิธีกรรายการโทรทัศน์ บรรยายในหัวข้อ "พิธีกรมืออาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นพิธีกรมืออาชีพให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเป็นพิธีกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคตต่อไป 

   ในโอกาสนี้วิทยาลัยการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ นายคมธิต จันตะมะ และ นางชุติมดี ชัยเบ้า นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทอัพโหลดข่าวภาษาอังกฤษ) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ประเภทอัพโหลดข่าวภาษาไทย) ซึ่งประกาศผลในกิจกรรมดังกล่าวด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
14/6/2567 13:53:48น. 61
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน