วิทยาลัยการศึกษาดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14/6/2567 16:42:37น. 58
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี ดำเนิน “กิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” การประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุม จำนวน 4 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา นำผลการประเมินไปใช้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา”


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
14/6/2567 16:42:37น. 58
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน