เวียง ร่วมกับ สภานิสิต และกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ 2567

20/6/2567 13:03:21น. 58
ตักบาตร
 วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ หน้าอาคารเวียงพะเยา หอพัก UP DORM เวียง ร่วมกับ สภานิสิต และกองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยกิจกรรมตักบาตร เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักการทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนา เพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) และยังเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธบุตร พระภิกษุและสามเณร ได้ทำบุญตักบาตรพระจำนวน 14 รู


  

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
20/6/2567 13:03:21น. 58
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน