มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 พื้นที่บ้านแม่กาโทกหวาก จังหวัดพะเยา

25/6/2567 15:18:20น. 229
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3  พื้นที่บ้านแม่กาโทกหวาก จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร
เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3
พื้นที่บ้านแม่กาโทกหวาก จังหวัดพะเยา