กองอาคารสถานที่ ประชุมแนะแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

25/6/2567 17:22:30น. 56
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม กอร.ถปภ.อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ พร้อมด้วย

ผู้ช่วยอธิการบดี นายณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน

หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล และ คุณไพโรจน์ เทพวัลย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" และหัวข้อ "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” 

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเจนจิรา ประสุทธิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   jenjira.pr@up.ac.th   
25/6/2567 17:22:30น. 56
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน