คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน”

26/6/2567 16:16:01น. 109
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน”


     เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart)” ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนประเมินค่างาน และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
26/6/2567 16:16:01น. 109
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน