ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5/7/2567 11:35:34น. 138
โล่แพทยสภา บุคลากรดีเด่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากแพทยสภา และบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

1. นายแพทย์ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช อาจารย์แพทย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านศัลยกรรม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
    รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2567 จากแพทยสภา

2. นิสิตแพทย์ศุภกฤษฎิ์ เทนุรักษ์ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กำลังศึกษา ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
    รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่น ในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2567 จากแพทยสภา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
    รับโล่รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

4. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
    รับโล่รางวัลนักวิจัยและบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5. นางสาวพรทิพา นุโปจา นักวิชาการศึกษา
    รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6. นายปรัชญา อินปัญญา นักวิชาการศึกษา
    รับโล่รางวัลเจ้าหน้าที่ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2567 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
5/7/2567 11:35:34น. 138
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน