คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ UP mental health care training รุ่นที่ 6

10/7/2567 14:29:35น. 35
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ UP mental health care training รุ่นที่ 6

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.สิทธิพร  สุวรรณมิตร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรุง ผิวพรรณ์ และดร.เดช ดอกพวง เข้าร่วมโครงการ UP mental health care training รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมเอ็มทู วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา


          โดยโครงการมีการบรรยายเรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้น ทักษะการสื่อสาร และ Self compassion นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีต่าง ๆ โดยทีมวิทยากร Heart UP ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ