x
# 
เรื่องเด่น 
‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ ม.พะเยา นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 2/4/2567 12:18:52
ครม.สัญจร "รมว.อว." เยี่ยมชม PHAYAO LEARNING CITY พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ 19/3/2567 15:18:24
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 19/3/2567 14:33:55
ม.พะเยา ต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ในโอกาสลงพื้นที่มอบนโยบาย "อว. For EV" พร้อม MOU นำร่อง ให้บริการรถ EV 100% 18/3/2567 16:26:33
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร ในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Skill Transcript 8/2/2567 17:44:46
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 8/2/2567 13:57:48
บันทึกความร่วมมือ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Nanhua University ประเทศไต้หวัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่​เพื่อขับเคลื่อน SDGs 17/1/2567 16:26:44
“UP CSV” สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน โรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา 13/1/2567 14:38:43
ม.พะเยา ได้รับรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี 2566 11/1/2567 22:46:05
ทีมวิจัย ม.พะเยา พัฒนากบนา มุ่งสู่ คลังอาหารโลก 25/12/2566 16:33:10
ม.พะเยา ได้รับรางวัล “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล” ประจำปี 2566 12/12/2566 12:07:35
ม.พะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 28/11/2566 14:07:05
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 11/11/2566 11:14:11
ม.พะเยา เปิดรับสมัคร โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 7/11/2566 14:57:23
ม.พะเยา เปิดรับสมัคร โควตานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2567 23/10/2566 14:49:27
ม.พะเยา เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ) ประจำปีการศึกษา 2567 10/10/2566 14:47:39
ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 67 รอบโควตาครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2567 3/10/2566 13:25:37
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 12/8/2566 23:00:52
สืบสาน ประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2566มหาวิทยาลัยพะเยา 17/7/2566 18:17:09
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี 17/7/2566 13:17:58
Page 1 of 6 (118 items)Prev123456Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้