x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการแข่งขัน 1st MRT RoboCup Thailand (Northern) เสริมทักษะการเขียนโค้ด ต่อยอดสู่การแข่งขัน IYRC 2024 ประเทศเกาหลีใต้ 27/2/2567 16:24:54
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ สร้างชื่อ – ได้รับรางวัล “นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567” 23/2/2567 13:56:33
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1/Tier 1 (IF: 5.6) 23/2/2567 10:40:07
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 21/2/2567 10:54:49
ขอแสดงความยินดีกับ นายนพฉัตร ธนะสมบัติ ในโอกาสได้รางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันเทควันโด “CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567” 20/2/2567 14:41:13
ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคร กาวินา ในโอกาสได้รางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันเทควันโด “CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567” 20/2/2567 14:38:32
UPITI ขอแสดงความยินดีอาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา โครงการ Talent Mobility 19/2/2567 15:32:07
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 16/2/2567 10:21:38
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีมอบเหรียญเรียนดีให้แก่นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/2/2567 15:59:42
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล “นักวิจัยดีเด่น” 14/2/2567 15:57:15
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่” ด้านความสำเร็จในอาชีพ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาว 14/2/2567 15:55:32
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้าเหรียญทอง 4 ปีซ้อน ใน 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 14/2/2567 15:47:09
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 14/2/2567 15:45:53
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์จัดงานมุทิตาจิตแม่ครูบัวเรียวรัตนมณีภรณ์ และจัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 14/2/2567 10:34:05
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ คัสเตศรี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/2/2567 9:39:05
คณะสหเวชศาสตร์ ทำการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 8/2/2567 16:41:30
นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลระดับเหรียญทองในโครงการ I-New Gen Award 2024 ระดับประเทศ 7/2/2567 11:20:47
อาจารย์คณะ ICT คว้า 3 รางวัล ระดับนานาชาติ ในมหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024 ณ ไบเทค บางนา 6/2/2567 14:36:47
นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ มพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดตั้งชื่อและแรงบันดาลใจ “ลวดลายอัตลักษณ์เด็กพิเศษ” 5/2/2567 10:44:17
นิสิตวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. คว้าเหรียญเปตองหญิงคู่ นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 49 2/2/2567 14:59:16
Page 1 of 41 (803 items)Prev1234567394041Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้