แชร์ Twitter   
467
  

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว (รางวัลระดับเหรียญทอง)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้ารับการตรวจประเมิน,,สำนักงานสีเขียว,(รางวัลระดับเหรียญทอง)

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ของศูนย์บรรณสารฯ  เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลระดับเหรียญทอง โดยการตรวจประเมินรอบที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

1. นายทรงศักดิ์ ควรคิด ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

2. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. นายร่มศิริ เสียงใส จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

4. นายกัณรัฐว์ มั่นสุวรรณ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย

5. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6. นายสุประกิจ ทองดี ตำแน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน)

         ผู้ใช้บริการสามารถเข้าศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่   http://www.clm.up.ac.th/greenoffice/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการ 054-466-705 เบอร์โทรภายใน 3530

 
ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2562 17:43:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน