แชร์ Twitter   
591
  

     สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส,คณะศิลปศาสตร์,เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) ดร.สุวรรณา ดลภราดร อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส Le monde en francais et mon futurที่จัดขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดพะเยา ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเครือข่ายจังหวัดพะเยา และแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก          

 

ภาพ : อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข / อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์

ข่าว : อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข / อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/8/2562 11:05:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน