อาจารย์ SEEN ได้เข้าร่วมอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy"

11/10/2562 6:44:29น. 1066
,อาจารย์,SEEN,ได้เข้าร่วมอบรม,"Transgenerational,equity,and,sustainable,technologies,(TEST),for,agricultural,waste,to,energy",
ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy" โดยจัดขึ้นระหว่างความร่วมมือ IHE Delft Institute for Water Education กับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยในสาขา Waste Utilisation และ Waste to Energy ในระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
11/10/2562 6:44:29น. 1066
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์ SEEN ได้เข้าร่วมอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy"#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน