แชร์ Twitter   
656
  

      อาจารย์ SEEN ได้เข้าร่วมอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy"

,อาจารย์,SEEN,ได้เข้าร่วมอบรม,"Transgenerational,equity,and,sustainable,technologies,(TEST),for,agricultural,waste,to,energy",
ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy" โดยจัดขึ้นระหว่างความร่วมมือ IHE Delft Institute for Water Education กับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยในสาขา Waste Utilisation และ Waste to Energy ในระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/10/2562 6:44:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน