แชร์ Twitter   
1077
  

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนสาธิตม.พะเยา,เข้าศึกษาดูงาน,ณ,โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร,,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,และ,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารงานและระบบการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก

 ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/10/2562 10:27:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน