จำนวนผู้อ่านข่าว ::381

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนสาธิตม.พะเยา,เข้าศึกษาดูงาน,ณ,โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร,,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,และ,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารงานและระบบการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก

 

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/10/2562 10:27:33

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน