ทีมนักวิจัย “เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง” เข้าพบหน่วยงานรังสีวิทยาวินิจฉัย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือในการขจัดภาพเบลอที่เกิดจากภาพเอกซเรย์ดิจิทัลทางการแพทย์ 18/11/2562 17:35:09น. 1156

เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง
ทีมนักวิจัย “เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง” (International Research Network in Digital Image Processing and Machine Learning (IRN)) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน ผศ.ดร.วัชราภรณ์ ช่อลำเจียก ผศ.ดร.ดำรงค์ศักดิ์ แย้มบางหวาย รศ.ดร. ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก และ อ.ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ เข้าพบ พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์ และทีมรังสีเทคนิค หน่วยงานรังสีวิทยาวินิจฉัย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือในการขจัดภาพเบลอที่เกิดจากภาพเอกซเรย์ดิจิทัลทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของปริมาณรังสีในการฉายเอกซเรย์วินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วยในอนาคต ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2562 17:35:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน