คณะสหเวชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน 21/11/2562 14:33:22น. 1082

New trend of transfusion in Sweden and Europe, Recent advance of red cell serology and artificial blood development
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. New trend of transfusion in Sweden and Europe โดย Professor Martin L. Olsson, M.D., Ph.D. Division of Hematology and Transfusion Medicine, Department of Laboratory Medicine, Lund University, Lund, Sweden
2. Recent advance of red cell serology and artificial blood development โดย Professor Jill R. Storry, Ph.D., FIBMS. Clinical Immunology and Transfusion Medicine, Laboratory Medicine, Office of Medical Services, Lund, Sweden

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โดยมีบุคลากร นิสิตของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมากภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 14:33:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน