Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::417

     สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ แสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ แสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับรางวัล นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร

วันนี้ (วันที่ 16 มกราคม 2563)  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร. วารัช มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายอัษฎาภรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมคารวะ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ท่านได้รับรางวัล นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร โดยจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มกราคม 2563ที่จะถึงนี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพ :   สนธยา บรรเทิง   
ข้อมูล/ข่าว :    สนธยา บรรเทิง   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/1/2563 14:27:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด