Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::848

     สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ทั้งนี้ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเฝ้ารับและส่งเสด็จ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเฝ้ารับและส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

    วันที่ 16 มกราคม 2563  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเฝ้ารับและส่งเสด็จ  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :    กิติยา เขียวงาม / สนง.ปชส.จังหวัดพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สนธยา บรรเทิง   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/1/2563 8:54:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด