Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::451

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 


                  วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563) เวลา 14.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รายงานความคืบหน้า ปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,224 คน รวมถึงกำหนดการภาพรวม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ การมอบหมายภารกิจและการปฏิบัติงานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย อาทิ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม คณะกรรมการฝ่ายนำแถวและจัดแถว คณะกรรมการฝ่ายรับและส่งเสด็จฯ คณะกรรมการฝ่ายแพทย์พยาบาล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ฯลฯ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหารือแลกเปลี่ยน กับคณะกรรมการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อความพร้อมในการต้อนรับ บัณฑิต และผู้ปกครองทุกท่านที่จะเข้ามาแสดงความยินดีกับบุตรหลานในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

                    มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดให้มีการ  - ฝึกซ้อมย่อย  ระหว่างวันศุกร์-เสาร์ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563
                                                                       - ฝึกซ้อมใหญ่ (แต่งกายเหมือนวันรับจริง) วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
                                                                       - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

                                                                         ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติมได้ที่ : เพจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

?????กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 มพ.รุ่นที่ 8  คลิก  http://graduate.up.ac.th/data1.php


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/1/2563 17:14:26

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน