คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

23/1/2563 22:41:56น. 2984
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
        วันนี้(23 ม.ค. 2563) ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 โดยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การออกแบบเครื่องมือเพื่อรองรับระบบทันตสุขภาพที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน (Electronic Oral Health Record for Family Dentistry) 2. ชาวห้วยแก้วร่วมใจกำจัดภัยร้าย มะเร็งช่องปาก (Community Action in Early Detection of Oral Lesions) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัชรพล สำเนียง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ เป็นผู้วิพากษ์ ณ ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
23/1/2563 22:41:56น. 2984
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

#ข่าวผลงานวิจัย


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน