Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::64

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ H1N1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ H1N1 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และหอพัก UP Dorm โดยได้รับความร่วมมือจากงานกิจการนักเรียน ฝ่ายหอพัก และพนักงานทำความสะอาด โรงเรียนสาธิตฯ ที่ร่วมด้วยช่วยกัน โดยใช้มาตราการเปิดโล่ง อากาศถ่ายเท รักษาความสะอาด คัดกรองนักเรียนที่เจ็บป่วย และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด


ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2563 15:37:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน