อธิการบดี ม.พะเยา จัดเวทีเเลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหาร ครั้งที่ 2

28/1/2563 13:32:21น. 3676
เเลกเปลี่ยนแนวคิด
          รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารงานระหว่างส่วนงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางการบริหารและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ ได้มีคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ทั้งสิ้น 16 คณะ 2 วิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอแผนการปฎิบัติงาน การบริหารของแต่ละหน่วยงานเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อความก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านประสิทธิภาพ

          เมื่อเวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธาน ในพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน (Performance Agreement : PA) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นการรับรองนโยบายการบริหารและเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน และเวลา 16.00 น. ได้จัดเวทีการนำเสนอทิศทางการบริหารและแผนจัดการของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาทุกฝ่าย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิด หารือเเนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในปีงบประมาณ 2563 โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
28/1/2563 13:32:21น. 3676
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ม.พะเยา จัดเวทีเเลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหาร ครั้งที่ 2

#เเลกเปลี่ยนแนวคิด #ITA63


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน