คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3/3/2563 16:58:37น. 4584
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เข้ามารับบริการ และความปลอดภัยของบุคลากร โดยจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยที่มีไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจหอบเหนื่อย และมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง  นอกจากนี้ได้จัดบุคลากรทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการและสิ่งสัมผัสอื่น ๆ ที่ต้องใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการดูแลตัวเองในเรื่องการติดเชื้อตามจุดต่าง ๆ พร้อมทั้งให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ทุกจุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    ภก. ธราดล โพธิษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ภก. ธราดล โพธิษา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
3/3/2563 16:58:37น. 4584
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#COVID-19 #COVID


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน