โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 17/3/2563 9:55:41น. 716

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 15 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกับเรา และด้วยความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรการศึกษาแนวศิลปวิทยาศาสตร์ และหลักสูตร โครงการ วมว. ที่มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนศึกษาแก่ผู้เรียนในบริบท Education Disruption สู่การเรียนรู้แบบ Disruptive Learning ต่อไปในอนาคต

 
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2563 9:55:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน