คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 17/3/2563 10:36:21น. 519

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้พบปะผู้บริหารและบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อได้ทราบทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงาน/จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ อีกทั้งบุคลากรคณะฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2563 10:36:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน