คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ เพิ่มกลยุทธด้านวิจัย จัดอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรให้แก่นักวิจัย

18/3/2563 15:21:14น. 1580
คณะวิทยาศาสตรการแพทย์
คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ เพิ่มกลยุทธด้านวิจัย จัดอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรให้แก่นักวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ตลอดจนมีการวางแผนการทำงานวิจัยตั้งแต่การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร ซึ่งการสืบค้นถือเป็นต้นน้ำของการผลิตสิ่งที่นักวิจัยคิดค้นขึ้น เพื่อป้องกันการไปละเมิดสิทธิ์งานของผู้อื่น หรือเป็นการสืบค้นว่างานวิจัยที่จะทำหรือนำไปจดสิทธิบัตรนั้น มีความแตกต่างกับงานของผู้อื่นหรือไม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในขั้นตอนต่อไป จนผลงานที่เกิดจากกระบวนการวิจัยนั้นได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้ยังเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่นักวิจัยและหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยอีกด้วย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ทางคณะได้เชิญนางสาวกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และนายสุรพงษ์ เวทพิสัย บุคลากรจากศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร มีนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล หัวหน้าโครงการ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล หัวหน้าโครงการ/พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   
18/3/2563 15:21:14น. 1580
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ เพิ่มกลยุทธด้านวิจัย จัดอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรให้แก่นักวิจัย

#วิจัย #คณะวิทยาศาสตรการแพทย์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน