คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร

19/3/2563 17:29:06น. 1503
มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ภายใต้โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวทิศทางในการดำเนินงานในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงในระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิจัยนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังชี้แจงถึงมาตรการควบคุมและป้องนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส Covid-19 โดยได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อลดภาวะเสี่ยงกับการติดเชื้อให้กับนิสิต โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะผู้บริหาร แล้วแถลงนโยบายการบริหารคณะ พร้อมทั้งรายงานผลตลอดระยะการดำเนินงานให้ได้ทราบ และชี้แจงมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งจัดห้องประชุมลักษณ์ห่างกัน 1 เมตร ร่วมทั้งตรวจวัดไข้ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
19/3/2563 17:29:06น. 1503
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #เข้าเยี่ยม #แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น #COVID


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน