คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer)

27/3/2563 17:13:57น. 2138
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer)
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แทนการสอนในห้องเรียนเพื่อลดการเรียนร่วมกันของนิสิตในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการ ปรับวิธีการสอนเป็นการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนแบบออนไลน์  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา และนายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้โปรแกรม google classroom และ Google meet ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในครั้งนี้ 


 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/3/2563 17:13:57น. 2138
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer)

#คณะแพทยศาสตร์ #การเรียนการสอน


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน