รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยพะเยา 26/4/2563 13:27:12น. 994

อ่างเก็บน้ำม.พะเยา
รายงานปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยพะเยา
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อ่างที่ 1 และ อ่างที่ 2 เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 69,640 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 7 ของปริมาณที่กักเก็บทั้งหมด 932,738 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นดังนี้ อ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 50,136 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 8 ของปริมาณกักเก็บ - อ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 19,504 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 6 ของปริมาณกักเก็บ ส่งผลให้มีน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากหัวฟุตวาล์วประมาณ 30-40 ซม.ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในเดือนต่อไปให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2563 งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ /นายปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายปรัชญ์ปิงเมืองเหล็ก   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/4/2563 13:27:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน