โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (บุคลากรสายวิชาการ) 2/6/2563 11:09:33น. 1767

อบรมภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (บุคลากรสายวิชาการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ และเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะดำเนินการอบรมผ่านระบบโปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (DynEd) โดยรับสมัครผ่านทาง https://bit.ly/3gz8lqY ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563  

 ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerapong.ke@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/6/2563 11:09:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน