หัวใจของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 27/6/2563 14:05:47น. 1675

ผู้บริหาร ม.พะเยา

กองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564 – 2570 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท และมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการประชุมฯโดยมี นางสาวฐิติพร มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประชุมฯ โดยมี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรกองแผนงาน เข้าร่วมโครงการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และประธานในพิธีฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า การบริหารมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ (New normal)ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเราจะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูนณ์แบบ (Comprehensive University) นำเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์และเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกจากการจัดอันดับ The Impact Rankings 2020 อยู่ในอันดับที่ 401-600 และอยู่ในอันดับ 11 ของประเทศไทย นอกจากนี้ จากการจัดอันดับของ Scimago Institutions Rankings (SIR) 2020 มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในอันดับที่ 14 ของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาก้าวสู่ความเป็นสากล หรือนานาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล        

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายติณณภัทร์ ดีปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/6/2563 14:05:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน