แชร์ Twitter   
502
  

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 63 ผ่านช่องทาง facebook live กลุ่มปิด

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 63 ผ่านช่องทาง facebook live กลุ่มปิด

วันที่ 27 มิถุนายน 2563  เวลา 14.00น. คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 63 ผ่านช่องทาง facebook live กลุ่มปิด
ณ ห้อง 
DSA Studio กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ และถาม-ตอบ
คำถามจากผู้ปกครอง โดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้

-พันธกิจของคณะนิติศาสตร์

บัณฑิตที่พึงประสงค์ (เมื่อบัณทิตเรียนจบ เราคาดหวังว่านิสิตจะเป็นคนแบบใด)

-แนะนำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองเห็นถึงความพร้อมของคณะนิติศาสตร์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

-แนะนำสิ่งอำนายความสะดวกในมหาวิทยาลัยและในคณะนิติศาสตร์

-การยืมหนังสือ Online 

-เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา และ การพ้นสภาพนิสิต

-ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะ

-ทุนการศึกษา

-การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ. + กรอ.)

-Website คณะนิติศาตร์

-นโยบายการเรียน Online ของคณะนิติศาสตร์

-ค่าเทอมทุกหลักสูตร ทั้งระบบเทอมปกติ และ ภาคเรียนฤดูร้อน

-การรับน้องแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กฤตพร จุใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ/คณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/6/2563 18:40:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน