คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

1/7/2563 11:56:42น. 5841
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นเกียรติในพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตที่จะออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาล ตามสถานประกอบการพยาบาลต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณืระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการรับมอบแถบหมวกและเข็มวิทยฐานะ จากนั้นคณาจารย์ร่วมเป็นการประดับแถบหมวกแก่นิสิต

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.จุฑาพงศ์ เตชะสืบ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
1/7/2563 11:56:42น. 5841
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

#โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน