คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 1/7/2563 11:56:42น. 1693

โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นเกียรติในพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตที่จะออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาล ตามสถานประกอบการพยาบาลต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณืระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการรับมอบแถบหมวกและเข็มวิทยฐานะ จากนั้นคณาจารย์ร่วมเป็นการประดับแถบหมวกแก่นิสิต

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.จุฑาพงศ์ เตชะสืบ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2563 11:56:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

5 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    185