คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2563 3/7/2563 12:04:21น. 846

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2563

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อตัวบุคลากรและการผลิตบัณฑิตที่จะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต่อไปในอนาคต อันจะนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรกิจ ไม้แก้ว วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2563 12:04:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน