นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 10/7/2563 16:08:38น. 442

นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา

กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน และ นายสถาพร เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูลงานวิจัย

ณ เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอเเม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลหมู่บ้าน

Village Profile สำหรับประเมินการเป็นชุมชนนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมชุมชน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน

การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ : นายสถาพร เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะ / นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูล / ข่าว : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  
ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะ / นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/7/2563 16:08:38

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน