รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มอบนโยบายการดำเนินกิจกรรม 2563 15/7/2563 9:11:24น. 304

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต จัดประชุมสมัยสามัญองค์การบริหารกิจกรรมนิสิตขึ้น ในวันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตเป็นประธานในที่ประชุม และ มอบนโยบายในการดำเนินกิจกรรม พร้อมกับ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต จากนั้น งานกิจกรรมนิสิต ได้ดำเนินการคัดเลือกประธานองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จำนวน 12 เสียงผลปรากฎว่า ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด คือ นายเกียรติภูมิ อานันท์ จึงเป็นผลให้ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นสักขีพยาน 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/7/2563 9:11:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน