คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา “10 ปี แห่งการสร้างคุณค่า ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 17/7/2563 16:23:30น. 595

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถวายพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน สักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา “10 ปี แห่งการสร้างคุณค่า ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหาร และ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลดังนี้

บุคลากรดีเด่นด้านบริหาร

ด้านบริหาร (ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์

ด้านบริหาร (ผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน) นางภัทรภรณ์ ผลดี คณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ 

facebook twitter line


ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 16:23:30

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน