บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี 17/7/2563 16:23:39น. 390

        ในวันนี้ (วันศุกร์ ที่ 17กรกฎาคม 2563) นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และหัวหน้างาน กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมถวายพานพุ่มในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 1 ทศวรรษ การเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศกุศล ให้แก่ององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

                พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดี นางสาวสุภาพร บัวผัด หัวหน้างานธุรการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายบริการ ประจำปี 2563 ด้านวิชาชีพ ถือว่าที่เป็นต้นแบบ และแบบอย่างที่ดี ให้กับบุคลากร และคนรุ่นหลัง อีกด้วย
ภาพ :   งานประชาสัมพีนธ์ ม.พะเยา /กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 16:23:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน