กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา 17/7/2563 22:50:34น. 369

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 60 คน ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบ 10 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในการนี้ปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกสีเหลือง จำนวน 60 ต้น ได้แก่ต้นคำมอกหลวง จำนวน 30 ต้น และ ต้นทองอุไร จำนวน 30 ต้น ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 22:50:34

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน