คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2563

20/7/2563 16:53:15น. 1389
บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

       บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ตักบาตรและสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
20/7/2563 16:53:15น. 1389
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2563

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน