นักวิจัย ม.พะเยา อบรมครูน่าน ในหัวข้อ การฝึกวิเคราะห์ชุดข้อมูล เพื่อการนำเสนองานด้านวิชาการเเละหัวข้อทั่วไป 22/7/2563 15:37:51น. 321

วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเเรมน่านกรีนเลค จ.น่าน คณะนักวิจัยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา ภายใต้สังกัดสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกวิเคราะห์ชุดข้อมูล ให้กับครูเเละบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนในโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนองานด้านวิชาการเเละหัวข้อทั่วไป โดยทีมวิทยากร ผศ.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช, อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์, ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากรเเละ นายธนปริญ สำเริง นักวิจัยในโครงการฯ โดยมีเนื้อหาตั้งเเต่หลักการคิด เหตุผลเเนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลถึงการนำเสนอชุดข้อมูลเพื่องานวิจัยรวมถึงงานวิชาการด้านอื่น

ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้มอบหมายคุณไพรพรรณ ชาตะโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทยแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/7/2563 15:37:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน