มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมเริ่มโครงการติดตั้งระบบโซล่าร์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ขนาด 2.9 MW 22/7/2563 17:33:44น. 564

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงานมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเริ่มดำเนินการโครงการบริหารจัดการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 2,912 kW พร้อมระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร (Energy Monitoring System) โดยนำรูปแบบการจัดการพลังงานเข้าร่วมใช้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาร่วมดำเนินการในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงสุด ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา 


 
ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/7/2563 17:33:44

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน